გამგეობის ოქმი

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის  ოქმი # 4     

    13.12.2016 წ. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, აკ.იაშვილი, ნ. იოსელიანი,                            

                 ნ. გურიელი, ზ. აზმაიფარაშვილი,  თ. გიორგაძე,  ზ. სტურუა,   დ. გურგენიძე,                         

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომა

 საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის
                                
                                                          ოქმი # 1
                                             
                                                                                                                                  07.03.2016 წ.  

გვერდები

Top