საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომა

                     

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის     ოქმი # 5         

07.10.2019 წ. 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, ნ. იოსელიანი,  დ. გურგენიძე,                                

გ. მაჭარაშვილი, ა. არსენიძე,  ლ.ჯანჯღავა, ს. გვეტაძე, მ. მილორავა, მ. მჭედლიშვილი,                                                 

გამგეობამ დაადგინა...

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის

 ოქმი # 4                           

 23.07.2018 წ. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე,  აკ. იაშვილი, ნ. გაფრინდაშვილი,                         

                 ნ. იოსელიანი,  ნ. გურიელი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ზ. სტურუა,  დ. გურგენიძე,                                                   

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობამ დაადგინა...

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის  ოქმი # 3                         

12.04.2018 წ. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე,  აკ. იაშვილი, ნ. გაფრინდაშვილი,                         

                 ნ. იოსელიანი,  ნ. გურიელი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ზ. სტურუა,  დ. გურგენიძე,                                                   

გამგეობა წელს პირველად შეიკრიბა

 საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომა

 ოქმი # 1                           

 31.01.2018 წ. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე,  აკ. იაშვილი, ნ. გაფრინდაშვილი,                         

                 ნ. იოსელიანი,  ზ. აზმაიფარაშვილი,  დ. გურგენიძე,  გ. მაჭარაშვილი,  ე. ზენაიშვილი,            

გამგეობის ოქმი

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის  ოქმი # 4     

    13.12.2016 წ. 

 

სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: გ. გიორგაძე, ზ. მიქაძე, აკ.იაშვილი, ნ. იოსელიანი,                            

                 ნ. გურიელი, ზ. აზმაიფარაშვილი,  თ. გიორგაძე,  ზ. სტურუა,   დ. გურგენიძე,                         

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომა

 საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომის
                                
                                                          ოქმი # 1
                                             
                                                                                                                                  07.03.2016 წ.  

გვერდები

Top