ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

მწვრთნელთა საყურადღებოდ!

 

  2017 წლის 28 მაისს, კვირას 12.00-ზე ჭადრაკის სასახლეში ჩატარდება მწვრთნელთა ატესტაცია “C”  კატეგორიის მისანიჭებლად.        
            

  ატესტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ   საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს, რომელთაც გადახდილი აქვთ:
  
  
1.     2017 წლის ჭადრაკის ფედერაციის საწევრო          
 შესატანი (24 ლ.);
  2. სარეგისტრაციო შესატანი (30 ლ.).

  • სათაური: მწვრთნელთა საყურადღებოდ!
  • ავტორი:
  • თარიღი: 23-05-2017 5:40 PM
  • Tags:
Top