ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

მწვრთნელთა საყურადღებოდ!

 
 
 
  2017 წლის 29 ოქტომბერს, კვირას 13.00-ზე ჭადრაკის    
  სასახლეში ჩატარდება მწვრთნელთა ატესტაცია                     
  'C' კატეგორიის მისანიჭებლად.
 
  ატესტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ   
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს, 
  რომელთაც გადახდილი აქვთ:
1. 2017 წლის ჭადრაკის ფედერაციის საწევრო         
 შესატანი (24 ლ.);
  2. სარეგისტრაციო შესატანი (30 ლ.).
  • სათაური: მწვრთნელთა საყურადღებოდ!
  • ავტორი:
  • თარიღი: 11-10-2017 6:37 PM
  • Tags:
Top