ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2017

          დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

   

 12-21 ნოემბერი 2017 წ.;თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37

 

 1. ორგანიზატორები

1.1. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო;

1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

 

 1. ტურნირები

2.1.  A ღია ტურნირი   (ფიდეს რეიტინგით  1801 და მეტი, ასვე ფიდეს წოდებიანები - GM, IM,WGM, WIM);    

2.2.  B ღია ტურნირი  (ფიდეს რეიტინგით  1800  და ნაკლები, ურეიტინგოები).

 

 1. სათამაშო წესები

3.1. დროის კონტროლი:  A ღია ტურნირში  - 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის ბოლომდე,

        30 წამის დამატებით  ყოველ სვლაზე. B ღია ტურნირში  - 90 წუთი პარტიის ბოლომდე,  30 წამის

        დამატებით  ყოველ   სვლაზე;

3.2. ტურნირები ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად;

3.3. კენჭისყრა გაიმართება კომპიუტერული პროგრამით – SwissManager.

     

 1. ფესტივალში მონაწილეობა

4.1. ფესტივალში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. აუცილებელია  ჭაბუკებისა და

       გოგონებისათვის დაბადების მოწმობის, ხოლო ღია ტურნირებში მონაწილეთათვის პირადობის

       მოწმობის წარმოდგენა.

 1. ტურნირების განრიგი:

ტური

რიცხვი

Aღია ტურნირი   

B ღია ტურნირი  

რეგისტრაცია

12 ნოემბერი

11:00-18.00

11:00-18.00

გახსნა

13 ნოემბერი

16:00

11:00 

I     ტური

13 ნოემბერი

16:00

11:00 

II    ტური

14 ნოემბერი

16:00

11:00 

III   ტური

15 ნოემბერი

16:00

11:00 

IV   ტური

16 ნოემბერი

16:00

11:00 

V    ტური

17 ნოემბერი

16:00

11:00 

VI   ტური

18 ნოემბერი

16:00

11:00 

VII   ტური

19 ნოემბერი

16:00

11:00 

VIII  ტური

20 ნოემბერი

16:00

11:00 

 IX  ტური

21 ნოემბერი

15:00

10:00 

დახურვა

21 ნოემბერი

20:00

20:00

 

 1. გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება

6.1. თანაბარი  ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

        ა) ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);

        ბ) ბუჰგოლცი;

        გ) მოგებების რაოდენობით;

        დ) პროგრესი (რეგრესით).

6.2. A ღია ტურნირში: I ადგილზე გასული მოჭადრაკე ვაჟი და ქალი დაჯილდოვდებიან              

        ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფულადი  პრიზებით;               

        I I - I I I ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით;

        B ღია ტურნირში: I- I I I ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან შესაბამისი ხარისხის

        მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით.

 

 1. საპრიზო ფონდი - 45 000 ლარი.

ტურნირი

კატეგორია

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

სულ

 

 

 

 

A ღია ტურნირი

(1801 და მეტი)   

ვაჟები

8 000

5 000

3 500

2 500

1 500

800

600

500

300

200

22 900

ქალები

3 000

2 000

1 500

  700

   300

 

 

 

 

 

 7 500

სენიორები

(მამაკაცები-

01.01.1968წ.მდე)

 

 

400

 

 

250

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      850

სენიორები

(ქალები-

01.01.1968წ.მდე)

 

 

350

 

 

200

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     700

ჭაბუკები-20 წ.

(01.01.1997 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

500

 

 

300

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1000

გოგონები-20 წ.

(01.01.1997 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

400

 

 

250

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ღია ტურნირი

(1800 და ნაკლები,

ურეიტინ

გოები)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვაჟები

2 500

1 250

800

 500

300

200

 

 

 

 

  5550

ქალები

1 000

  500

300

 

 

 

 

 

 

 

  1 800

სენიორები

(მამაკაცები-

01.01.1968წ.მდე)

 

 

200

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     450

სენიორები

(ქალები-

01.01.1968წ.მდე)

 

 

200

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    450

ჭაბუკები-16 წ.

(01.01.2001 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

300

 

 

200

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     600

გოგონები-16 წ.

(01.01.2001 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

250

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     500

ჭაბუკები-14 წ.

(01.01.2003 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

250

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

გოგონები-14 წ.

(01.01.2003 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

200

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       450

ჭაბუკები-12 წ.

(01.01.2005 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

250

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        500

გოგონები-12 წ.

(01.01.2005 წ.-შემდეგ დაბ.)

 

 

200

 

 

150

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       450

- ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად;

-   თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა. მონაწილეს გადაეცემა მხოლოდ ერთი   

    უდიდესი პრიზი;

-  პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

 

 1. საწევრო შესატანი

რეიტინგი

ლარი

2501და მეტი, GM, IM,WGM, WIM

0

2401-2500

50  ლარი

2301-2400

60  ლარი

2201-2300

70  ლარი

2001-2200

     80  ლარი

2000  და ნაკლები, ურეიტინგოები

90  ლარი

 

- საქართველოს ვაჟთა და ქალთა ნაკრების წევრები განთავისუფლებულნი არიან საწევრო შესატანისგან.

- საქართველოს მოქმედი ჩემპიონები ყველა ასაკში განთავისუფლებულნი არიან საწევრო შესატანისგან. 

 •  მონაწილეთა სატურნირო შესატანს, ცხოვრების, კვების და გზის თანხებს იხდის მიმავლინებელი    
 •    
 1. საერთო წესები

 9.1. ტურნირზე დაგვიანების დრო – 30 წუთი.

 9.2.  სააპელაციო კომიტეტი (5 წევრი) შერჩეული იქნება გახსნაზე. მონაწილეს უფლება აქვს

           გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში. პროტესტთან

 •             მონაწილემ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში უნდა გადაიხადოს 50 ლარი,
 •            პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება. პროტესტი

          განხილულ უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის

 1.           
 1. მონაწილეთა მიღება
 2. .1. მოჭადრაკე ვაჟებს რეიტინგით 2650 (ქალებს 2475) და ზევით ორგანიზატორები
 3.            მიღებით. მოწვეული მოჭადრაკეების რეგისტრაცია 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე.

10.2. საწევრო შესატანის წინასწარი ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს ჭადრაკის

          ფედერაციის  შემდეგ ანგარიშზე:

          ააიპ "საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია"

          საიდენტიფიკაციო კოდი - 203845385

          სს "თიბისი ბანკი" 

          ანგარიშსწორების ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL; 

          საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE22.

 

 1. საორგანიზაციო კომიტეტი

ტურნირის დირექტორი: საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ზურაბ მიქაძე

ტურნირის მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

სალომე სირაძე: ელ-ფოსტა - salosiradze@hotmail.com  მობილური: (+995) 5  55 54 09 91

ნატა ალავიძე: - ელ-ფოსტა - nataalavidze.alavidze4@gmail.com  ტელ: 299 77 36,  მობ:  558 11 86 83                    

 

ღონისძიებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ   

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს:

დათო კოდუა -   მობ: 593 60 09 11.  ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com

 • სათაური: ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2017
 • ავტორი:
 • თარიღი: 04-10-2017 8:47 PM
 • Tags:
Top