ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

დასავლეთ ზონის პირველი ლიგა

3-10 მარტი  2018 წ.   ქ. ფოთი

(ფოთის საჭადრაკო კლუბი ”ნანა”,  ჭანტურიას ქ. # 2)

1. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა შესაბამისი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს

    რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს  

    ორგანიზატორი.

2. დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ              

 1. წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

3. მონაწილენი:

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

    8 წლამდე -  2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    10 წლამდე -  2008 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    12 წლამდე -  2006 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

    ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2018 წლის

    საწევროს გადახდა. 

    სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

4. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: 

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი და ფოთის საჭადრაკო კლუბი “ნანა”-ს საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2018 წლის  2 მარტის 18.00 საათამდე:

დათო კოდუა - ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com   მობ: 593600911. 

ა(ა)იპ “ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ნანა”

საინდ. კოდი: 415099379

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

სახაზინო კოდი: 750177499

         -  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2018 წლის  2 მარტის 18.00 საათი.

        -  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი. სოციალურად დაუცველები და

           მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.

        -  დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი.

        - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

          დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

5. თაი – ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

    შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

 1. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 3. პირადი შეხვედრა;
 4. მოგებების რაოდენობით;
 5. პროგრესი (რეგრესით).

6. ტურნირის განრიგი:

ტური

რიცხვი

დღე

საათი

ჩამოსვლის დღე

3 მარტი

შაბათი

 

გახსნა

4 მარტი

კვირა

15:00

I     ტური

4 მარტი

კვირა

15:00

II    ტური

5 მარტი

ორშაბათი

15:00

III   ტური

6 მარტი

სამშაბათი

15:00

IV   ტური

7 მარტი

ოთხშაბათი

15:00

V    ტური

8 მარტი

ხუთშაბათი

15:00

VI   ტური

9 მარტი

პარასკევი

15:00

VII   ტური

10 მარტი

შაბათი

11:00

დახურვა

10 მარტი

შაბათი

16:00

 

   

    მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია, ტურნირის დაწყების                     

     დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება მოახდინოს.

7. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდანერთ საათზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

- ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო

კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება საქართველოს ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად ფოთის საჭადრაკო კლუბი “ნანა”-ს საბანკო

ანგარიშზე გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან

დაუბრუნდება.

პროტესტი განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის

 1.  

8. გამარჯვებულები:

- 1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

   - 2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.  

   - თითოეულ ტურნირში 1–5 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის უმაღლესი

     ლიგის საგზურებს. 

    ღონისძიებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ხარვეზის შემთხვევაში მიმართეთ   

    საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნოს:

   დათო კოდუა - მობ: 593 60 09 11.  ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com

ტურნირის დირექტორი – სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი - გერმანე სალია 

მთავარი მსაჯი – ფიდეს საერთაშორისო ორგანიზატორი, საერთაშორისო არბიტრი - დათო კოდუა.

   

 • სათაური: საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
 • ავტორი:
 • თარიღი: 20-02-2018 3:38 PM
 • Tags:
Top