ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს ჩემპიონატი 8 -18 წ. ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

 4 – 14  მაისი,  2017  წ.   ქ. ბათუმი

1. ჩატარების ადგილი; ქ. ბათუმი, თამარ მეფის გამზირი N43, სათამაშო დარბაზი  ,,კ ა ი ს ა‘’

2. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

    რეიტინგიან მოჭადრაკეთა შესაბამისი რაოდენობის შემთხვევაში ტურნირში დაითვლება ფიდეს

    რეიტინგი.  აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს  

    ორგანიზატორი.

3. დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40  სვლაზე, შემდეგ 30 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.

4. მონაწილენი:

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს:

    8  წლამდე -  2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

 10 წლამდე -  2007 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

 12 წლამდე -  2005 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

 14 წლამდე -  2003  წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

 16 წლამდე -  2001 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.

18 წლამდე - 1999 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს და გოგონებს.                                        

8, 10 და 12 წლამდე ტურნირებში დაიშვებიან შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:                                                                            

 - 2016 წლის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონატების ათეულში გასული  შესაბამისი ასაკის 

    მოჭადრაკეები;                                                                                                    

-  2016  წლის საქართველოს ჩემპიონატში 1-3 ადგილზე გასული შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეები;

- საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ნომინაციით - მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში;     

- საქართველოს 2017 წლის 8, 10 და 12 წლამდე ჩემპიონატების აღმოსავლეთ და დასავლეთ ზონების პირველი ლიგებიდან - 5-5 მოჭადრაკე თითოეულ ასაკში;                                                                                                             - საქართველოს 2017 წლის რეგიონული ჩემპიონატებიდან ადგილები მიეცემათ:

         3-3 ადგილი ქ.თბილისსა და იმერეთის რეგიონს, 2-2 ადგილი აჭარის ა/რ და სამეგრელოს  რეგიონს,   

         დანარჩენ რეგიონებს 1-1 ადგილი.

         ასევე დამატებითი ადგილები მიეცემათ რეგიონებს ყოველ 10 მონაწილეზე 1 მოჭადრაკე, 

         შესაბამისად 15-20 მონაწილეზე 2 ადგილი; 25-30 მონაწილეზე 3 ადგილი; 35-40 მონაწილეზე  4

         ადგილი და ა.შ.

5.  სატურნირო შესატანი: 

  სატურნირო შესატანი: 20 ლარი. (სოციალურად დაუცველები და მრავალშვილიანები განთავისუფ-ლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან).

სატურნირო შესატანი უნდა ჩაირიცხოს აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის შემდეგ ანგარიშზე:  

         აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  ჭადრაკის  ფედერაცია

         ს.ს.’’ საქართველოს ბანკი’’,

         მფო BAGAGE22

         ანგარიშის # GE95BG0000000363099200

6. რეგისტრაცია:

მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა, დაბადების მოწმობის ასლი და აჭარის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2017 წლის  25 აპრილის 18.00 საათამდე:

ქეთევან მუხაშარია - ელ-ფოსტა - chessketevan@mail.ru     მობ:  593 302 158

      -  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2017 წლის  25 აპრილის 18.00 საათი.

        - დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი. რეგისტრაციის              

          ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ დაარეგისტრიროს   

          მოჭადრაკე, რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

 7. თაი – ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების  დაგროვების  შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

 1. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 3. პირადი შეხვედრა;
 4. მოგებების რაოდენობით;
 5. პროგრესი (რეგრესით).

8. ტურნირის განრიგი:

    ტური

 •  

     დღე

  საათი

ჩამოსვლის დღე

4  მაისი

ხუთშაბათი

 

გახსნა

5  მაისი

პარასკევი

15:00

 1. ტური

5  მაისი

პარასკევი

15:00

II ტური

6  მაისი

შაბათი

15:00

III ტური

7  მაისი

კვირა

15:00

IV ტური

8  მაისი

ორშაბათი

15:00

V ტური

9  მაისი

სამშაბათი

15:00

VI ტური

10  მაისი

ოთხშაბათი

15:00

VII ტური

11  მაისი

ხუთშაბათი

15:00

VIII  ტური

12  მაისი

პარასკევი

15:00

IX  ტური

13  მაისი

შაბათი

11:00

დახურვა

13  მაისი

შაბათი

18:00

გამგზავრების დღე

14  მაისი

კვირა

 

 9. საერთო წესები:მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ორგანიზატორი უფლებამოსილია მოახდინოს ტურნირის              დაწყების  დროის (საათი) შესაბამისი კორექტირება.                  

  - ტურის დაწყებიდან  ერთ საათზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

  - პარტიის მსვლელობისას მობილურის დარეკვის შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

  - ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო

    კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება საქართველოს ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიალზე.

    მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად აჭარის ჭადრაკის ფედერაციაში 

    გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

პროტესტი განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან                             

15  წუთის განმავლობაში.

 

        საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ღონისძიებების კომისიის სამდივნო:

    მობ: 593 60 09 11.  ელ-ფოსტა: chesspoti@yahoo.com

10. გამარჯვებულები:

 - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.                      

   - II ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.                     

   - III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით. 

 

   - I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა მსოფლიო  

     ჩემპიონატის  საგზურს.   საქართველოს ჩემპიონებს  ეძლევათ  საგზურის     არჩევის  საშუალება.                                 

         - II ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ შესაბამისი ასაკის მოჭადრაკეთა ევროპის 

           ჩემპიონატის საგზურს.

        - I-V ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ხარჯებით მიიღონ მონაწილეობა 

          მსოფლიოს ან  ევროპის  ჩემპიონატში.

  - საპრიზო ადგილებზე გასული მოჭადრაკეების შედეგებით გამოვლინდებიან საუკეთესო  

    რეგიონული ფედერაციები, რომლებიც დაჯილდოვდებიან  თასებითა და დიპლომებით.

11. მონაწილეთა მიღება:

 •  კერძო  სექტორი (50-100-150-200-300 დ.ა.შ.  მეტრში) – 1 ადგ.- 10 -15 ლ.
 •  3* სასტუმრო „სანაპირო“(დაშორება სათამაშო დარბაზისგან - 50 მ.) –  1 ადგ.ნომერი  - 30 $,   2 ადგ. – 33 $,   3 ადგ– 51$.     

      “Natalia Guesthouse” (150  მეტრში) – 3 ადგილიანში  1 ადგილი - 20 ლ.

    ქ. ბათუმის  სასტუმროები (დაშორება  3 კმ):

  ,,მარანი’’ – 2* - 1 ადგილი - 15 ლ.  (შესაძლებელია კვება)

   ,,ირისე“ – 3* -- 1 ადგილი - 20 ლ. + 15 ლ.  ორჯერადი კვება

 ,,კლასიკი“ 3* -- 3 ადგილიანში 1 ადგილი - 20 ლ. + 15 ლ.  სამჯერადი კვება

  ,,რევაზი“ -   1  ადგილი - 20 ლ.

,,მერკური“ – 3*. ,,პრესტიჟი“ – 3*, ,,ვიქტორია“ -2*  -   1  ადგილი  25  ლ.

  ,,ჩაო“ – 3*  -  2  ადგილიანი  ნომერი - 80 ლ:      3  ადგ. – 100 ლ.

           შენიშვნა:  სასტუმროში  და  კერძო  სექტორში მითითებულია 1 ადგილის ფასი 2 ან 3 ადგილიან

                               ნომერში.

ტურნირის  დირექტორი -აჭარის ჭადრაკის  ფედერაციის  გენერალური  მდივანი  ქეთევან  მუხაშარია                 

                                               საკონტაქტო  ტელეფონი 593 302 158,          E-Mail :   chessketevan@mail.ru

 

 მთავარი მსაჯი - საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი

სარეგისტრაციო ფორმა

 

კატეგორია

სახელი და გვარი

დაბადების დღე, თვე, წელი

ID ნომერი ფიდეში

 

საკონტაქტო ტელეფონი

 

ჭაბუკი - 8

 

 

 

 

გოგონა - 8

 

 

 

 

ჭაბუკი - 10

 

 

 

 

გოგონა - 10

 

 

 

 

ჭაბუკი - 12

 

 

 

 

გოგონა - 12

 

 

 

 

ჭაბუკი - 14

 

 

 

 

გოგონა - 14

 

 

 

 

ჭაბუკი - 16

 

 

 

 

გოგონა - 16

 

 

 

 

ჭაბუკი - 18

 

 

 

 

გოგონა - 18

 

 

 

 

 

 

 • სათაური: საქართველოს ჩემპიონატი 8 -18 წ. ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
 • ავტორი:
 • თარიღი: 10-04-2017 7:33 PM
 • Tags:
Top