ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს ჩემპიონატი - U18

                   “ვამტკიცებ“                                                                                      

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

პრეზიდენტი                               გიორგი გიორგაძე

 11/03/2016       

 

             საქართველოს ჩემპიონატი 18  წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

                                 8-17 აპრილი 2016 წ.  ქ. თბილისი , ჭადრაკის სასახლე

                                                          დ  ე  ბ  უ  ლ  ე  ბ  ა

1. სისტემა და კვალიფიკაცია: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.         

     ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი.

 •      გაიმართება კომპიუტერული პროგრამით - SwissManager.

2.  დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 90 წუთი 40 სავლაზე,

     შემდეგ  30 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 30 წამის დამატებით.                    

   3. მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან 1998 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებული საქართველოს  

    ჭადრაკის ფედერაციის წევრი ჭაბუკები და გოგონები.                                                      

    4. სატურნირო შესატანი: 20 ლარი.(სოციალურად დაუცველები და მრავალშვლიანები

        

 •         შესატანი შეიძლება ჩაირიცხოს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის შემდეგ ანგარიშზე:  

        ააიპ "საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია"

        საიდენტიფიკაციო კოდი - 203845385

        სს "თიბისი ბანკი" 

 •         ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL; 

        საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE22.

       რეგისტრაციისას  საჭიროა გადახდის დამადასტურებელი საბუთის, დაბადების მოწმობის ასლის

        წარმოდგენა.   სოციალურად დაუცველებმა და მრავალშვლიანებმა უნდა წარმოადგინონ  თავიანთი

        მდგომარეობის  დამადასტურებელი საბუთი და დაბადების მოწმობის ასლი.

 •          საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2016 წლის საწევროს გადახდა.                     

        

 1. . თაი- ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების      

    შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

      1. ბუჰგოლცი -1 ;

      2.ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);

      3. პირადი შეხვედრა;

      4.მოგების რაოდენობით;

      5. პროგრესი (რეგრესი).

       6. ტურნირის განრიგი:

რეგისტრაცია 8 აპრილი: 11:00- 18:00;

I-VIII ტურები დაიწყება - 15:00 სთ. IX ტური - 11:00

     

            7.  საერთო წესები:

         -  ტურის დაწყებიდან ერთ საათზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

         -  პარტიის მსვლელობისას მობილურის დარეკვის შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

         -  ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო  

            

            მონაწლე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

            გადაიხადოს 20 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება. 

            პროტესტი განხილული უნდა იყოს სააპელაციო კომიტეტის მიერ ტურის დამთავრებიდან 15 წუთის  

 •       

                   8. გამარჯვებულები:

            -    I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით,მედლებით,დიპლომებით და 

            200 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

 • II ადგილზე გასული  მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და   

            150 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

 • III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და                     

                  100 ლარიანი ფასიანი ვაუჩერით.

            -     I ადგილზე გასული  მოჭადრაკეები მოიპოვებენ  18  წლამდე ასაკის მოჭადრაკეთა მსოფლიო 

                   ჩემპიონატის საგზურს.საქართველოს ჩემპიონებს ეძლევათ საგზურს არჩევის საშუალება.

            -     II ადგილზე გასული მოჭადრაკეები მოიპოვებენ 18 წლამდე ასაკის მოჭადრაკეთა ევროპის

                   

 • III  ადგილზე  გასულ მოჭადრაკეებს უფლება ეძლევათ საკუთარი ხარჯებით

                   მონაწილეობა მიიღონ ევროპის და მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატებში.          

 

რეგისტრაცია: ნატა ალავიძესთან. ტელ: 2-99-77-36,       მობ:  5-58 11-86-83.  

 • დირექტორი - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი  ზურაბ მიქაძე                
 •  მთავარი მსაჯი - საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი

 

 • სათაური: საქართველოს ჩემპიონატი - U18
 • ავტორი:
 • თარიღი: 20-03-2016 3:24 PM
 • Tags:
Top