ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

მწვრთნელთა ატესტაცია

მწვრთნელთა საყურადღებოდ!
 
  2019 წლის 6 ოქტომბერს, კვირას 12.00-ზე ჭადრაკის    
  სასახლეში ჩატარდება მწვრთნელთა ატესტაცია                     
  “C”  კატეგორიის მისანიჭებლად.
  ატესტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ   
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს, 
  რომელთაც გადახდილი აქვთ:
1. 2019 წლის ჭადრაკის ფედერაციის საწევრო   შესატანი (24 ლ.);         
2. სარეგისტრაციო შესატანი (30 ლ.).
  • სათაური: მწვრთნელთა ატესტაცია
  • ავტორი:
  • თარიღი: 23-09-2019 9:18 PM
  • Tags:
Top