ბლოგი

Sophie Nikoladze's picture

საქართველოს თასის გათამაშება -2019 სწრაფ ჭადრაკში

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

27 - 29 დეკემბერი, 2019 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                  

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

27.12-29.12. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

3. მონაწილენი:

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრ  მოჭადრაკეებს.

სამივლინებო ხარჯებს (მგზავრობა, დაბინავება, კვება, სატურნირო და საწევრო  შესატანებს)

გაიღებენ თვით მონაწილენი ან მათი მომავლინებელი ორგანიზაციები.

4. სისტემა და კვალიფიკაცია:

- ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.  

- ტურნირში დაითვლება ფიდეს რეიტინგი სწრაფ ჭადრაკში.

5. დროის კონტროლი:

ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 15 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 10 წამის დამატებით.

6. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი:

- მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ პირადობის ან

პასპორტის ასლი, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო

შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი 2019 წლის26 დეკემბრის 18.00 საათამდე:

ნატა ალავიძე: -ელ-ფოსტა - n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკორეკვიზიტები:

            სს "თიბისი ბანკი"

            საბანკო ანგარიში: GE45TB0313936080100006GEL                  საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

 •  

-  თითოეული მონაწილის სატურნირო შესატანია 20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით);

-  დიდოსტატები, საერთაშორისო ოსტატები, განთავისუფლებულნი არიან  სატურნირო შესატანიდან;

-  სოციალურად დაუცველები და მრავალშვილიანები (ოთხი ან მეტი შვილი) განთავისუფლებულნი

არიან სატურნირო შესატანიდან, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგისტრაციის დასრულებამდე                                   

   (26 დეკემბრის 18.00 საათამდე) წარმოადგენენ წერილობით განცხადებას შესაბამის დოკუმენტების

 თანდართვით.

- დაგვიანებული რეგისტრაციის შემთხვევაში სატურნირო შესატანია 40 ლარი (უნაღდო

  ანგარიშსწორებით).

   - რეგისტრაციის ბოლო ვადის დარღვევის შემთხვევაში ორგანიზატორს უფლება აქვს არ

დაარეგისტრიროს მოჭადრაკე რომელმაც დაარღვია რეგისტრაციის ვადები.

7. თაი- ბრეიქი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

 1. ბუჰგოლცი-1 (უდაბლესის გამოკლებით);
 2. ბუჰგოლცი;
 3. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
 5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

8. ტურნირის განრიგი:

 •  
 •  
 •  

I ტურის კენჭისყრა

27 დეკემბერი

 1.  
 •  

27 დეკემბერი

 1.  
 1. ტური

27 დეკემბერი

15:00

 1. ტური

27 დეკემბერი

16:00

 1. ტური

27 დეკემბერი

17:00

 1. ტური

28 დეკემბერი

15:00

 1. ტური

28 დეკემბერი

16:00

 1. ტური

28 დეკემბერი

17:00

 1. ტური

29 დეკემბერი

15:00

VIII ტური

29 დეკემბერი

16:00

IX ტური

29 დეკემბერი

17:00

 •  

29 დეკემბერი

18:00

 

 

9. გამარჯვებულები:

- I ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს ვაჟთა და ქალთა შორის გადაეცემათ  თასი,  მედლები და დიპლომები.

- II-III ადგილზე გასულ მოჭადრაკეებს ვაჟთა და ქალთა შორის გადაეცემათ  მედლები და  დიპლომები.              

10. პრიზები: საპრიზო ფონდია  3400 ლარი.

კატეგორია

1

2

3

ვაჟები

1000

700

400

ქალები

600

350

150

სენიორები, კაცები

(01.01.1970წ.მდე დაბადებულნი)

 

120

 

 

სენიორები, ქალები

(01.01.1970წ.მდე დაბადებულნი)

 

80

 

 

 

- პრიზები არ გაიყოფა. თითოეული გამარჯვებული მიიღებს ერთ უმაღლეს პრიზს.

- თანაბარი პრიზის აღების შემთხვევაში ყველა მონაწილე მიიღებს პრიზს თავის კატეგორაში.

- ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური  კანონმდებლობის შესაბამისად.

11. საერთო წესები:

- ტურის დაწყებიდან15 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

  - მონაწილის ტურნირიდან არასაპატიო მიზეზით გათიშვის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 

     სანქციები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების (#10. 20/01/2014 წ.) შესაბამისად.

- ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 10 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული

იქნება ტურნირის გახსნის ცერემონიალზე.

მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

გადაიხადოს 50 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი - დათო კოდუა.

მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი - მარგალიტა თანდაშვილი.

 • სათაური: საქართველოს თასის გათამაშება -2019 სწრაფ ჭადრაკში
 • ავტორი:
 • თარიღი: 09-12-2019 10:11 PM
 • Tags:
Top