”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019” (III ეტაპი) ქალთა შორის (სწრაფი და ელვისებური ჭადრაკი)

 

სწრაფი ჭადრაკი

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

5-6 მაისი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

   სწრაფ ჭადრაკში  საქართველოს გრან-პრის III ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

საერთაშორისო საჭადრაკო ტურნირი ”ნონა გაფრინდაშვილის თასი-2019”

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

20 - 29 სექტემბერი 2019 წ.

ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37ა 

1. ორგანიზატორები:

1.1. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა  და სპორტის სამინისტრო;

1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ტურნირები:

XI საკვირაო ღია ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში

 

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

21 აპრილი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

V, IV და III სპორტულ თანრიგებზე ტურნირები

დ  ე ბ უ ლ ე ბ ა

20-21 აპრილი, 2019 წ. ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

  1. ჩატარების ვადები და ადგილი: 20.04-21.04. 2019 წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.
  2. ჩატარების სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით  7 ტურად.
  3. მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან მოჭადრაკეები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

თბილისის ჩემპიონატი 7 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

 
დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  
 
18.04-25.04. 2019 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე
                               
1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდე-ს წესებით, შცეიცარიული სისტემით 7 ტურად.
  მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს მსაჯთა 
  კოლეგია.

ქ. თბილისის ჩემპიონატი - 9,11,13 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

 07.04-14.04. 2019 წ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                              

1.  სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდე-ს წესებით, შცეიცარიული სისტემით 7 ტურად.

2.  დროის კონტროლი: თითოეულს 1 სთ. მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე 10 წმ. დამატებით.

3.  მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან თბილისის სკოლის მოსწავლე, თბილისის ჭადრაკის 

აპრილის ღია ტურნირი (რეიტინგ ტურნირი)

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

15 - 18 აპრილი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

 15 - 18 აპრილი,  2019წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

გვერდები

Top