ონლაინ ტურნირები ელვისებურ ჭადრაკში

 

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1 - 30 აპრილი, 2020 წ.

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

    მსოფლიო პანდემიადან გამომდინარე შეწყვეტილი სატურნირო აქტივობების ონლაინ სივრცეში   გადატანა.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

    1 - 30 აპრილი, ინტერნეტ ონლაინ სივრცე www.chess.com.

3. ტურნირები:

  - ონლაინ დიდოსტატთა დახურული ტურნირები - 4 ტურნირი (კვირაში ერთი);

 - ონლაინ ღია ტურნირები - 30 ტურნირი (ყოველდღიური).

V, IV და III სპორტულ თანრიგებზე ტურნირები

 

დ  ე ბ უ ლ ე ბ ა

 29 თებერვალი - 01 მარტი, 2020ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

  1. ჩატარების ვადები და ადგილი: 29 თებერვალი - 01 მარტი;  2020 წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.
  2. ჩატარების სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით  7 ტურად.

II საკვირაო ღია ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1 მარტი, 2020 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

- 1 მარტი, 15:00 სთ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

საქართველოს ჩემპიონატი 8, 10 და 12 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის აღმოსავლეთ ზონის პირველი ლიგა

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

1 - 8 მარტი  2020 წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

01.03-08.03. 2020 წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37 ა.

3. მონაწილენი:

დედის დღისადმი მიძღვნილი ტურნირი ელვისებურ ჭადრაკში

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

03.03.2020  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                                 

1. ორგანიზატორი: საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი: 03.03.2020  წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3. მონაწილენი:  ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ მოჭადრაკე ქალებს.

საქართველოს ჩემპიონატი U2200, U1800, U1400 რეიტინგ კატეგორიებში ქალთა და ვაჟთა შორის

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

12 - 19 მარტი,  2020 წ.     ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

ჩატარების ვადები და ადგილი:

12.03-19.03. 2020  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

მონაწილენი:

გვერდები

Top