საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019- IV ეტაპი ელვისებურ ჭადრაკში ვაჟთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

16 ნოემბერი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

    ელვისებურ ჭადრაკში  საქართველოს გრან-პრის IV ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

  16.11.2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019 -IV ეტაპი სწრაფ ჭადრაკში ვაჟთა შორის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 

14 - 15 ნოემბერი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

     რაპიდში საქართველოს გრან-პრის IV ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

”საქართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019” IV ეტაპი ელვისებურ ჭადრაკში ქალთა შორის

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

20 ნოემბერი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

    ელვისებურ ჭადრაკში საქართველოს გრან-პრის IV ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

2.  ჩატარების  ვადები  და  ადგილი

საქ ართველოს გრან-პრის გათამაშება-2019 IV ეტაპი სწრაფ ჭადრაკში ქალთა შორის

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

18-19 ნოემბერი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები:

   საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

სწრაფ ჭადრაკში  ქალთა შორის   საქართველოს გრან-პრის IV ეტაპის გამარჯვებულების  გამოვლენა.

ოქტომბრის ღია რეიტინგ ტურნირი

 

 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

22-25 ოქტომბერი, 2019 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. მიზანი და ამოცანები: საქართველოში ჭადრაკის შემდგომი პოპულარიზაცია.

2. ჩატარების  ვადები  და  ადგილი:

   22.10-25.10. 2019წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

3.  მონაწილენი:

თემურ ლომაიას XXIII მემორიალი

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

8, 10, 12, 14 და 16 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

13-20 ოქტომბერი, 2019წ.

1. ორგანიზატორი:

    საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2. ჩატარების ვადები და ადგილი:

    13.10-20.10. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

საქართველოს ჩემპიონატი U2000, U1600, U1200 რეიტინგ კატეგორიებში ქალთა და ვაჟთა შორის

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

4-11 ნოემბერი,  2019 წ.     ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

ჩატარების ვადები და ადგილი:

04.11-11.11. 2019  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე.

მონაწილენი:

გვერდები

Top