5 ივნისი – 7 ივნისი  2022  წ.  თელავი

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

1.  ორგანიზატორები:

     – საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია;

     – კახეთის ჭადრაკის ფედერაცია;

     –  თელავის მუნიციპალიტეტის მერია;

     –  ააიპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება ”თელავი”.

 2.  მიზანი და ამოცანები:

    – საქართველოს რეგიონებში ჭადრაკის  პოპულარიზაცია.

    – რეგიონების ახალგაზრდების ჩაბმა ჭადრაკის სექციებში, სასწავლო-საწვრთნო პროცესის

       ჩატარების ხელეწყობა და განვითარება.

 3.   ჩატარების დრო და ადგილი:    05.06.-07.06.2022 წ. თელავი, თამაზ ანთაძის სახელობის   

       თელავის სპორტული კომპლექსი. ლეონიძის ქ. 18 ა.

 4.   მონაწილენი:  ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ:

 –  9 წლამდე – 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;                                                                                            

 –  9 წლამდე – 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ  გოგონებს;

      – 11 წლამდე – 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;                                                                      

      – 11 წლამდე – 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ  გოგონებს;

      – 13 წლამდე – 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;                                                          

      – 13 წლამდე – 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს.                                                         

        სამივლინებო  ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.   

 5.   ჩატარების სისტემა: ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით, 9 ტურად.

 6.   დროის კონტროლი: ყოველ პარტიაზე თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 15  წუთი  პარტიის  ბოლომდე,

       ყოველ სვლაზე (პირველი სვლიდან) 10  წამის დამატებით.

 7.  რეგისტრაცია და  სატურნირო შესატანი:

      მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ დაბადების მოწმობის ასლი,

      სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 2022 წლის 4 ივნისის 18:00

     საათამდე, სალომე სირაძესთან: ელფოსტა:  salosiradze@hotmail.com     მობ: 555 54-09-91.

      სატურნირო შესატანი უნდა გადაირიცხოს ა(ა)იპ სპორტულ კლუბთა გაერთიანება “თელავი”-ს  

      საბანკო ანგარიშზე: 

/431172866  
ბანკის კოდიTRESGE22  
/ 743187499  

       რეგისტრაციის ბოლო ვადაა  2022 წლის  4 ივნისის     18:00 საათი.

       სატურნირო შესატანია:  20  ლარი.

-2-

 8.   ტურნირის განრიგი:

ტურირიცხვისაათი
ჩამოსვლის დღე, რეგისტრაცია5 ივნისი11.00-18.00
გახსნა 6 ივნისი14.00
I ტური 6 ივნისი15.00
II ტური 6 ივნისი16.00
III ტური 6 ივნისი17.00
IVტური 6 ივნისი18.00
Vტური7 ივნისი11.00
VI ტური7 ივნისი12.00
VII ტური7 ივნისი13.00
VIII ტური7 ივნისი14.00
IX ტური7 ივნისი15.00
დახურვა7 ივნისი16.00

9. საპრიზო ფონდი: 2 700 ლარი.

ტურნირი/პრიზი123სულ
13 წლამდე ჭაბუკები200150100450
13 წლამდე გოგონები200150100450
11 წლამდე ჭაბუკები200150100450
11 წლამდე გოგონები200150100450
9 წლამდე ჭაბუკები200150100450
9 წლამდე გოგონები200150100450

   პრიზები არ გაიყოფა. ისინი განაწილდება მხოლოდ პირველ სამეულებზე, ტაი-ბრეიკის

   გათვალისწინებით დაკავებული  ადგილების მიხედვით.

   პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

   პრიზები დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. გამარჯვებულთა გამოვლენა: გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ქულათა მეტი რაოდენობის

    მიხედვით.

   თაი-ბრეიქი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების

   დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

  1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
  2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
  3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;
  5. მოგებების მეტი რაოდენობით.

 10.  დაჯილდოება:

       – I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით.

       – II-III ადგილზე გასული  მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით.

 11.  საერთო წესები:

 –  ტურის დაწყებიდან  15 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

      –  პარტიის მსვლელობისას მობილურის დარეკვის შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

      –  ნებისმიერ მონაწილეს უფლება აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება

         სააპელაციო კომიტეტში, რომელიც არჩეული იქნება  გახსნის ცერემონიალზე.

         ტურნირის დირექტორი: ააიპ თელავის სპორტულ კლუბთა გაერთიანება  ”თელავი”-ს

                                                      დირექტორი       პაპუნა ხრიკული.

         მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი       მაკა ხანთაძე

   საკონტაქტო პირი: საერთაშორისო არბიტრი  სალომე სირაძე

   ელფოსტა:  salosiradze@hotmail.com     მობ: 555 54-09-91