8, 10 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

03.11-10. 11. 2021 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    

    აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                              2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე                                      

    5 წამის დამატებით.                                                                                                                                                                                                      3. კვალიფიკაცია: ტურნირი ჩატარდება ფიდეს სწრაფი ჭადრაკის წესებით. დაითვლება ფიდეს                          

    რეიტინგი  რაპიდში.                                                                                                                                                                                 4. მონაწილენი: ჩატარდება 6 ტურნირი.

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს:

–   8 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

–   8 წლამდე გოგონათა შორის – 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

– 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

– 10 წლამდე გოგონათა შორის – 2011 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

– 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

– 12 წლამდე გოგონათა შორის – 2009 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

    სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო  

    ფორმა  https://forms.gle/rjPah8CFg1uswq1N8           

    ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

    საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                            

    რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2021 წლის 3 ნოემბრის 18:00 სათი.                                                                                                                                

    ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

    თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                           

    სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                                          

   ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                             

   სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

   მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                                                                                                                                     6. თაი– ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

   შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

   1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                                                                                              

   2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                                  

   3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                                                                                                                                                                     

   4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                             

   5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღეგოგონები-8,10,12 წ.წ.ჭაბუკები-8,10,12 წ.წ.
რეგისტრაცია3 ნოემბერი  
გახსნა4 ნოემბერი15:0017:00
I ტური4 ნოემბერი15:0017:00
II ტური5 ნოემბერი15:0017:00
III ტური6 ნოემბერი15:0017:00
IVტური7 ნოემბერი15:0017:00
Vტური8 ნოემბერი15:0017:00
VI ტური9 ნოემბერი15:0017:00
VII ტური და დახურვა10 ნოემბერი15:0017:00

8. პრიზები: საპრიზო ფონდია – 1800 ლარი.

 ჭაბუკები-8 წ.გოგონები-8 წ.ჭაბუკები-10 წ.გოგონები-10 წ.ჭაბუკები-12 წ.გოგონები-12 წ.
1150150150150150150
2100100100100100100
3505050505050

ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური  კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. დაჯილდოება:

1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით   

   და ფულადი პრიზებით.                                                                                                                                                 2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით                             

   და ფულადი პრიზებით.                                                                                                                                                 – ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

   ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                               – კოვიდ-19-თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის გამო, მონაწილეთა, მსაჯთა და         

   ორგანიზატორთა ვალდებულებები რეგულირდება დანართი 1-ით.

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,                                                          

               საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე

              მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.