დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

8, 10 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის

13.10-20.10.2022 წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    

 აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                            

  2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე  5 წამის დამატებით.                                       

3. კვალიფიკაცია: ტურნირი ჩატარდება ფიდეს სწრაფი ჭადრაკის წესებით. დაითვლება ფიდეს  რეიტინგი  რაპიდში.                             

       4. მონაწილენი: ჩატარდება 6 ტურნირი.

    ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრებს:

–   8 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

–   8 წლამდე გოგონათა შორის – 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

– 10 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2012 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

– 10 წლამდე გოგონათა შორის – 2012 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

– 12 წლამდე ჭაბუკთა შორის – 2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ ჭაბუკებს;

– 12 წლამდე გოგონათა შორის – 2010 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებულ გოგონებს;

    სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო  

    ფორმა https://forms.gle/1H12NBkeeycjUpyv5

    ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

    საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                           

    რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 13 ოქტომბრის 18:00 სათი.                                                                                                                               

    ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

    თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                            

    სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                         ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                            

   სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

   მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                                                                                                                                     6. თაი– ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

   შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

   1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                         

2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                    3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                 

  4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                             

   5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღეგოგონები-8,10,12 წ.წ.ჭაბუკები-8,10,12 წ.წ.
რეგისტრაცია13 ოქტომბერი  
გახსნა14 ოქტომბერი15:0017:00
I ტური14 ოქტომბერი15:0017:00
II ტური15 ოქტომბერი15:0017:00
III ტური16 ოქტომბერი12:0014:00
IVტური17 ოქტომბერი12:0014:00
Vტური18 ოქტომბერი15:0017:00
VI ტური19 ოქტომბერი15:0017:00
VII ტური და დახურვა20 ოქტომბერი15:0017:00

8. პრიზები: საპრიზო ფონდია – 1800 ლარი.

 ჭაბუკები-8 წ.გოგონები-8 წ.ჭაბუკები-10 წ.გოგონები-10 წ.ჭაბუკები-12 წ.გოგონები-12 წ.
1150150150150150150
2100100100100100100
3505050505050

ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური  კანონმდებლობის შესაბამისად.

9. დაჯილდოება:

1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით, დიპლომებით   

   და ფულადი პრიზებით.                                                                                                                                                 2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით                             

   და ფულადი პრიზებით.  

– ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

   ჩაეთვლება წაგება.       

           – კოვიდ – 19 -თან დაკავშირებით მონაწილეთა, მსაჯთა და ორგანიზატორთა ვალდებულებები

              დარეგულირდება რეგულაციების შესაბამისად. ვითარებიდან გამომდინარე  ორგანიზატორს     

              უფლება აქვს შეიტანოს ცვლილებები დებულებაში.

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,                                                          

              საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე

              მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.