03.03.2023  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

  1. ორგანიზატორი: საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.
  2. ღონისძიების მართვა:

განსაკუთრებულ / გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, რომელიც არ არის განსაზღვრული ამ

დებულებით, ტურნირის დირექტორს ფედერაციის პრეზიდენტთან შეთანხმებით აქვს უფლება

განახორციელოს ნებისმიერი სახის შესწორება დებულებაში.

  • ჩატარების ვადები და ადგილი:

03.03.2023  წ.  ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას ქ 29.

4. მონაწილენი და რეგისტრაცია: 

– ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ მოჭადრაკე ქალებს.

– მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

– რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 2 მარტი 20:00 სათი.

ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

5. სისტემა და კვალიფიკაცია:

– ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარიული სისტემით 7ტურად.

    – ტურნირში ფიდეს რეიტინგი არ დაითვლება.  

  • დროის კონტროლი:

თითოეულს  3 წუთი პარტიის ბოლომდე  ყოველ სვლაზე  2 წამის დამატებით.

  • ტურნირის განრიგი:

– I ტურის დასაწყისი – 3 მარტი, 15:00 საათი.

– დახურვა – 3 მარტი, 17:00 საათი

8. თაი – ბრექი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

    შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

  1. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
  2. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  3. პირადი შეხვედრა;
  4. მოგებების რაოდენობით;
  5. პროგრესი (რეგრესით).

9. დაჯილდოება:

– 1-3  ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან დიპლომებით და ფასიანი პრიზებით.

10. საერთო წესები:

– ღონისძიება ტარდება ფიდეს სამართლიანი თამაშის წესების და დებულებების შესაბამისად. წესების  

დარღვევის შემთხვევაში, საკითხი რეაგირებისთვის გადაეცემა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის

ეთიკისა და სამართლიანი თამაშის წესების დაცვის კომისიას.

           ტურნირის დირექტორი – საერთაშორისო ორგანიზატორი – დათო კოდუა

           მთავარი მსაჯი – საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი