საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 08.02.2023 წ. ბრძანებით (იხ. დანართი) გამოცხადდა I  და II  კლასის ჭადრაკის საგნის სასკოლო სახელმძღვანელოზე გრიფირება.

ჭადრაკის მწვრთნელებს, სხვადასხვა საჭადრაკო სახელმძღვანელოების  ავტორებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა  გრიფირების პროცესში.