1. კოდუა დათო-თავმჯდომარე;
  2. მიქაძე ზურაბ-წევრი;
  3. არსენიძე ალექსანდრე-წევრი;
  4. მუხაშარია ქეთევან-წევრი;
  5. თანდაშვილი მარგალიტა-წევრი;
  6. სირაძე სალომე-წევრი.