1. ლომინეიშვილი მაია-თავმჯდომარე;
  2. ხუხუაშვილი სოფიკო-წევრი;
  3. გვეტაძე სოფიო-წევრი;
  4. ნიკოლაძე სოფიო-წევრი;
  5. წაწალაშვილი ქეთი-წევრი.