ჭადრაკის პოპულარიზაცია. პროფესიული სპორტის ხელშეწყობა. ქართული საჭადრაკო ტრადიციებით, გონიერი და წარმატებული მომავალი თაობის აღზრდა