საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია

საქართველო - საჭადრაკო ქვეყანა

მსოფლიო რეიტინგი

კაცთა მსოფლიო რეიტინგი

2700chess.com for more details and full list

ქალთა მსოფლიო რეიტინგი

2700chess.com for more details and full list