დ   ე   ბ   უ   ლ   ე   ბ   ა

საქართველოს ჩემპიონატი ვაჟთა და ქალთა შორის ელვისებურ ჭადრაკში

5 – 7 დეკემბერი 2021 წ.

ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას 37

                               

 1. ორგანიზატორები:

1.1. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო;

1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

 • ტურნირები:
  •  ღია ტურნირი;  
  •  ქალთა ტურნირი.
 • ღონისძიების მართვა:
  • საჭიროების შემთხვევაში ტურნირის დებულებაში ცვლილებების შეტანის უფლება აქვს

ღონისძიებების სუპერვაიზერს(ღონისძიებების მართვის ხელმძღვანელი).

 • სათამაშო წესები:

4.1. დროის კონტროლი: 3 წუთი პარტიის ბოლომდე, 2 წამის დამატებით ყოველ სვლაზე.

4.2. ტურნირები ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 13 ტურად.

4.3. დაითვლება ფიდეს რეიტინგი ბლიცში.

 • ტურნირში მონაწილეობა და რეგისტრაცია:
  • ღია ტურნირში მონაწილეობა შეუძლიათ:

5.1.1. 2021 წლის საქართველოს ვაჟთა მე-80 ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის უფლების მქონე მოჭადრაკეებს;

5.1.2. მოჭადრაკეები რეიტინგით სტანდარტში 2200 და მეტი (ფიდეს 01.12.2021წ რეიტინგ-სიით).

 • ქალთა ტურნირში მონაწილეობა შეუძლიათ:

5.2.1. 2021 წლის საქართველოს ქალთა 78-ე ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის უფლების მქონე მოჭადრაკეებს;

5.2.2.  მოჭადრაკეები რეიტინგით სტანდარტში 2000 და მეტი (ფიდეს 01.12.2021წ რეიტინგ-სიით);

 • ღია და ქალთა ტურნირებში დაიშვებიან 16, 18 და 20 წლამდე 2021 წლის საქართველოს ჩემპიონები;
  • ტურნირში მონაწილეობის უფლების მქონე მოჭადრაკეებმა თავიანთი მონაწილეობა უნდა

დაადასტურონ არაუგვიანეს 5 დეკემბრისა 18:00სთ. ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა –

n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83 ;

 • მონაწილეთა ცხოვრების, კვების და გზის თანხებს იხდის მიმავლინებელი ორგანიზაცია.
 • ტურნირების განრიგი:
ტურირიცხვიდრო
ჩამოსვლის / რეგისტრაციის დღე5 დეკემბერი 
გახსნა6 დეკემბერი14:30
I – VII    ტური6 დეკემბერი15:00
VIII – XIII    ტური7 დეკემბერი15:00
დახურვა7 დეკემბერი17:00
 • გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება:

7.1. თანაბარი  ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

ა) ურთიერთშორის შეხვედრა;

ბ) ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);

გ) ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);

დ) შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;

ე) მოგებების მეტი რაოდენობით.

7.2.  ღია და ქალთა ტურნირებში I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან             

        ნინო გურიელის სახელობის თასებით, მედლებით, დიპლომებით და ფულადი  პრიზებით;              

        II – III ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და ფულადი პრიზებით;

 • საპრიზო ფონდი:

8.1. ძირითადი პრიზი – 6000 ლარი:

ტურნირი12345
ღია ტურნირი1200800500300200
ქალთა ტურნირი 1200800500300200

8.2. ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად;

8.3. თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა.

–  პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

 • საერთო წესები:

9.1. ტურზე დაგვიანების დრო – 3 წუთი.

9.2. ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში. მონაწილე ვალდებულია

წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში გადაიხადოს 50 ლარი,

რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან დაუბრუნდება.

9.3 კოვიდ – 19 -თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის გამო მონაწილეთა, მსაჯთა და

ორგანიზატორთა ვალდებულებები რეგულირდება დანართი 1 -ით.

ტურნირის მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო დიდოსტატი – ნინო გურიელი

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი – დათო კოდუა