1. გვეტაძე სოფიო  – თავმჯდომარე;
  2. ჯავახიშვილი ლელა-წევრი;
  3. ლომინეიშვილი მაია-წევრი;
  4. ნიკოლაძე სოფიო-წევრი;
  5. ხურცილავა ინგა-წევრი.

            საპატიო წევრები:

  1. გაფრინდაშვილი ნონა
  2. ჩიბურდანიძე მაია
  3. ალექსანდრია ნანა
  4. იოსელიანი ნანა
  5. გურიელი ნინო