1. იოსელიანი ნანა -თავმჯდომარე;
  2. ქიტესაშვილი გიორგი-წევრი;
  3. ქასოშვილი ციალა-წევრი;
  4. ლომინეიშვილი მაია-წევრი;
  5. მიქაძე ზურაბ-წევრი;
  6. არსენიძე ალექსანდრე-წევრი.