თბილისის ჭადრაკის ფედერაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჭადრაკის ფედერაცია

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჭადრაკის ფედერაცია

 იმერეთი ჭადრაკის ფედერაცია

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის ჭადრაკის ფედერაცია

ქვემო ქართლის ჭადრაკის ფედერაცია

მცხეთა-თიანეთის ჭადრაკის ფედერაცია

შიდა ქართლის ჭადრაკის ფედერაცია

სამცხე-ჯავახეთის ჭადრაკის ფედერაცია

კახეთის ჭადრაკის ფედერაცია

გურიის ჭადრაკის ფედერაცია