დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

  28-29  დეკემბერი 2022 წ.  თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. ორგანიზატორები:

    1.1. თბილისის ჭადრაკის ფედერაცია;

    1.2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

2.  ტურნირები:

     2.1. ღია ტურნირი;  

     2.2. ქალთა ტურნირი.

3.  ღონისძიების მართვა:

     3.1.საჭიროების შემთხვევაში ტურნირის დებულებაში ცვლილებების შეტანის უფლება

           აქვს ღონისძიებების ორგანიზატორს.

4.  სათამაშო წესები:

     4.1. დროის კონტროლი: 3 წუთი პარტიის ბოლომდე, 2 წამის დამატებით ყოველ სვლაზე.

     4.2. ტურნირები ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 9 ტურად.

     4.3. დაითვლება ფიდეს რეიტინგი ბლიცში.

5.  ტურნირში მონაწილეობა და რეგისტრაცია:

     5.1. ტურნირში დაიშვება  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრი ყველა მსურველი.

     5.2. მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა –      

            https://forms.gle/tPVa6fWFVKnd4wCH6 ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:                                      

      1) პირადობის მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო

       ანგარიშზე ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი

       დოკუმენტი; 3) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე

       ფედერაციის წლიური საწევრო შესატანის (24 ლარი) გადარიცხვის

       დამადასტურებელი დოკუმენტი.

       რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 28 დეკემბერი 18:00 სათი.

       ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

     5.3. სატურნირო შესატანია 15 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).     

             თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                           

            სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                                         

            ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                                     

     5.4. სატურნირო შესატანისგან განთავისუფლებულნი არიან მოჭადრაკეები ფიდეს

             შემდეგი წოდებებით:  GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM. ასევე სოციალურად

             დაუცველები და  მრავალშვილიანები (ოთხი ან მეტი შვილი).

     5.5. მონაწილეთა ცხოვრების, კვების, გზის და სატურნირო შესატანის თანხებს იხდის

              მიმავლინებელი ორგანიზაცია.

  6. ტურნირის განრიგი:

ტურითარიღიდრო
გახსნა29 დეკემბერი14.00
       I   ტური29 დეკემბერი14.00
     II   ტური29 დეკემბერი 
   III ტური29 დეკემბერი 
     IV  ტური29 დეკემბერი 
       V   ტური29 დეკემბერი 
     VI  ტური29 დეკემბერი 
  VII  ტური29 დეკემბერი 
VIII  ტური29 დეკემბერი 
     IX  ტური29 დეკემბერი 
დახურვა29 დეკემბერი 

 7.  გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება:

      7.1. თანაბარი  ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

ა) ურთიერთშორის შეხვედრა;

ბ) ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);

გ) ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);

დ) შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით;

ე) მოგებების მეტი რაოდენობით.

      7.2.  ღია და ქალთა ტურნირებში:

              I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით,

                 დიპლომებით და ფულადი  პრიზებით;              

              II – III ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან მედლებით, დიპლომებით და ფულადი

                 პრიზებით.

  8.  საპრიზო ფონდი –  2 200 ლარი.

ადგილივაჟებიქალები
1600500
2400300
3200200

      8.2. ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის

             შესაბამისად;

      8.3. თანაბარი ქულების შემთხვევაში პრიზები არ გაიყოფა.

          – პრიზების მისაღებად სავალდებულოა დახურვაზე დასწრება.

  9. საერთო წესები:

      9.1. ტურზე დაგვიანების დრო – 3 წუთი.

      9.2. ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 5 წუთის განმავლობაში უფლება                     

            აქვს გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში.  მონაწილე

             ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციაში

             გადაიხადოს 50 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკან

             დაუბრუნდება.

       ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,                             

 ფიდეს საერთაშორისო ორგანიზატორი  ზურაბ მიქაძე.       

მთავარი მსაჯი:  საერთაშორისო არბიტრი მარგალიტა თანდაშვილი.