1.საჭადრაკო კლუბი ‘ნონა’  -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა;

2. საჭადრაკო კლუბი ‘სამეგრელო’ – სამეგრელო -ზემო სვანეთი;

3. საჭადრაკო კლუბი ‘თბილისი’ – თბილისი

4. საჭადრაკო კლუბი ‘რუსთავი’ – რუსთავი

5. საჭადრაკო კლუბი ‘გორი’ – გორი

6. საჭადრაკო კლუბი ‘ქუთაისი’ – იმერეთი

7. საჭადრაკო კლუბი ‘ამბროლაური’ -რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

8. საჭადრაკო კლუბი ‘კახეთი’ – კახეთი

9. საჭადრაკო კლუბი  ‘გურია’ – გურია

10.ააიპ თბილისის საერთაშორისო საჭადრაკო კადემია

11.ააიპ თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე (ვ.ქარსელაძის სახ.საჭადრაკო სკოლა)

12.მაია ჩიბურდანიძის ’ჭადრაკის დედოფლის აკადემია’

13.ააიპ თბილისის საჭადრაკო კლუბი ‘ამომავალი ვარსკვლავი’

14. ააიპ ფოთის მუნიციპალიტეტის საჭადრაკო კლუბი ‘ნანა’

15.ააიპ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება (მ.ჩიბურდანიძის სახელობის ქუთაისის #16 საჭადრაკო სკოლა)