1. გურგენიძე დავით-თავმჯდომარე;
  2. მოსიაშვილი გივი -წევრი;
  3.  გაბესკირია მიხეილ -წევრი.