საკვალიფიკაციო ტურნირები V, IV და III სპორტულ თანრიგზე

15- 16 ივლისი, 2023 წ.

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 1. ჩატარების სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.
 2. ტურნირები და მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან მოჭადრაკეები საქართველოს ყველა
  რეგიონიდან:
  ა. V თანრიგზე უმცროსი ასაკის მოჭადრაკეთა შორის მონაწილეობის უფლება აქვთ 2015 და შემდეგ
  წლებში დაბადებულ უთანრიგო მოჭადრაკეებს;
  ბ. V თანრიგზე უფროსი ასაკის მოჭადრაკეთა შორის მონაწილეობის უფლება აქვთ 2015 წლამდე
  დაბადებულ უთანრიგო მოჭადრაკეებს;
  გ. IV თანრიგზე ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ ნებისმიერი ასაკის V თანრიგოსან
  მოჭადრაკეებს;
  დ. III თანრიგზე ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ ნებისმიერი ასაკის IV თანრიგოსან
  მოჭადრაკეებს.
 3. რეგისტრაცია და საწევრო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ ონლაინ
  სარეგისტრაციო ფორმა ატვირთონ:
 4. დაბადების მოწმობის ასლი; 2. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე საწევრო
  შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რეგისტრაციის ბოლო ვადა 14 ივლისის
  20:00 საათი. საკონტაქტო პირი – ნატა ალავიძე – ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com მობ: 558 11 86
  83
  საწევრო შესატანი: 20 ლარი.
  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:
  სს “საქართველოს ბანკი” საბანკო ანგარიში: GE34BG0000000129766701. ბანკის კოდი BAGAGE22
 5. დროის კონტროლი და განრიგი: თითოეულ მონაწილეს 15 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ
  სვლაზე 5 წამის დამატებით.
  I, II, III, IV ტური – 15 ივლისი, I ტური – 11:00 სთ. V, VI, VII ტური – 16 ივლისი, V ტური -11:00 სთ.
 6. გამარჯვებულთა გამოვლენა: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის
  ქულების
  დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:
 7. ურთიერთშორის შეხვედრა; 2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით); 3. ბუჰგოლცი (ყველა
  მეტოქის
  ქულათა ჯამი); 4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობით; 5. მოგებების მეტი
  რაოდენობით.
 8. გამარჯვებულთა და მწვრთნელთა დაჯილდოვება:
 • I-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებითა და დიპლომებით;
 • V თანრიგზე: მოჭადრაკეებს, რომლებიც დააგროვებენ 4,5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ V სპორტული
  თანრიგის 1 ბალი;
 • IV თანრიგზე: მოჭადრაკეებს, რომლებიც დააგროვებენ 5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ IV სპორტული
  თანრიგის 1 ბალი;
 • III თანრიგზე: მოჭადრაკეებს, რომლებიც დააგროვებენ 5,5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ III სპორტული
  თანრიგის 1 ბალი;
 • ყველა მონაწილე, რომელიც შეასრულებს შესაბამისი კატეგორიის ბალს მიიღებს სერტიფიკატს.
 • საერთო ჩათვლაში I-III ადგილზე გასული მწვრთნელები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებით;

თითოეულ ტურნირში – I ადგილზე გასული მოჭადრაკე მწვრთნელს მოუტანს 15 ქულას, II ადგილზე –  II ადგილზე გასული  -12 ქულას,

, III ადგილზე – 10 ქულას, IV ადგილზე – 7 ქულას, V ადგილზე – 6 ქულას, VI ადგილზე –
5 ქულას, VII ადგილზე – 4 ქულას, VIII ადგილზე – 3 ქულას, IX ადგილზე – 2 ქულას, X ადგილზე –
1 ქულას.

 • კონკურსში მონაწილეობისათვის მწვრთნელმა უნდა წარმოადგინოს ან გამოაგზავნოს ელ-ფოსტაზე
  სწორად შევსებული მოსწავლეთა განაცხადი (იხ. დანართი) 15 ივლისის12:00 საათამდე.
  ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე
  მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი

განაცხადი

———————————————————- (მწვრთნელი)

#მოსწავლის სახელი, გვარიტურნირის დასახელება
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

ვადასტურებ, რომ ზემოთ აღნიშნულ ჩემს მოსწავლეებს ნამდვილად აქვთ უფლება დებულების შესაბამისად ითამაშონ ჩემს მიერ აღნიშნულ ტურნირში.

ინფორმირებული ვარ, რომ ტურნირის არასწორად მითითების შემთხვევაში ვკარგავ მწვრთნელთა კონკურსში მონაწილეობის უფლებას, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით.

ხელმოწერა —————————————–

თარიღი ———————————————–