11 – 12 თებერვალი, 2023 წ.

ქ. თბილისის, ჭადრაკის სასახლე, კოსტავას ქ. 29

 დ  ე ბ უ ლ ე ბ ა

  1. ჩატარების სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.
  2. ტურნირები და მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან მოჭადრაკეები საქართველოს ყველა რეგიონიდან:

   ა. V თანრიგზე უმცროსი ასაკის მოჭადრაკეთა შორის მონაწილეობის უფლება აქვთ 2015 და შემდეგ

წლებში დაბადებულ უთანრიგო მოჭადრაკეებს;

ბ. V თანრიგზე უფროსი ასაკის მოჭადრაკეთა შორის მონაწილეობის უფლება აქვთ 2015 წლამდე

დაბადებულ უთანრიგო მოჭადრაკეებს;

გ. IV თანრიგზე ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ ნებისმიერი ასაკის V თანრიგოსან

მოჭადრაკეებს;

დ. III თანრიგზე ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ ნებისმიერი ასაკის IV თანრიგოსან

მოჭადრაკეებს.

  • რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა – ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:
  • დაბადების მოწმობის ასლი; 2) საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე

ჩემპიონატის სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი. რეგისტრაციის

ბოლო ვადა 10 თებერვალი 20:00 საათი.

ნატა ალავიძე – ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

სატურნირო შესატანი: 15 ლარი (უნაღდო ანგარიშწორებით)

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო  რეკვიზიტები: სს “თიბისი ბანკი”

ანგარიში ნომერი: GE38TB7313936080100011.      საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22  

  1. დროის კონტროლი და განრიგი: თითოეულ მონაწილეს 15 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სვლაზე 5 წამის დამატებით.

I, II, III, IV ტური – 11 თებერვალი, I ტური – 11:00 სთ. V, VI, VII ტური – 12 თებერვალი, V ტური -11:00 სთ.

  1. გამარჯვებულთა გამოვლენა: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:
  2. პროგრესი (რეგრესით); 2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით); 3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი); 4. ურთიერთშორის შეხვედრა; 5. მოგებების მეტი რაოდენობით.
  3. გამარჯვებულთა და მწვრთნელთა დაჯილდოვება:

– 1-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებითა და დიპლომებით;

– V თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 4,5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ V სპორტული თანრიგის 1 ბალი;

– IV თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ IV სპორტული თანრიგის 1 ბალი;

– III თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 5,5 და მეტ ქულას მიენიჭებათ III სპორტული თანრიგის 1 ბალი;

– საერთო ჩათვლაში I-III ადგილზე გასული მწვრთნელები დაჯილდოვდებიან სპეციალური

პრიზებით;

თითოეულ ტურნირში – I ადგილზე გასული მოჭადრაკე მწვრთნელს მოუტანს 15 ქულას, II

ადგილზე – 12 ქულას, III ადგილზე – 10 ქულას, IV ადგილზე – 7 ქულას, V ადგილზე – 6 ქულას, VI

ადგილზე – 5 ქულას, VII ადგილზე – 4 ქულას, VIII ადგილზე – 3 ქულას, IX ადგილზე – 2 ქულას,

ადგილზე – 1 ქულას.

ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე

მთავარი მსაჯი:  საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი