დ  ე ბ უ ლ ე ბ ა

 09.07-10.07. 2022 წ. ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

  1. ჩატარების ვადები და ადგილი:  09.07-10.07. 2022 წ.ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე
  2. ჩატარების სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                  

3.   მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან მოჭადრაკეები საქართველოს ყველა რეგიონიდან.

4.   რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი:

      მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა –              

https://forms.gle/dJBEN3AntCKxQEvH7

      ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:

       საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ჩემპიონატის

     სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი;                                                   

     ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com  მობ:  558 11 86 83

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 08 ივლისის 18:00 საათი.

5.  ტურნირის განრიგი:

      I-II-III ტური -09 ივლისი 11:00 საათზე.  IV-V-VI-VII ტური – 10 ივლისი11:00 საათზე.

6.  დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს 15 წუთი პარტიის ბოლომდე.

7.  სატურნირო შესატანი: 15 ლარი (უნაღდო ანგარიშწორებით).

     საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო  რეკვიზიტები: სს “თიბისი ბანკი”.

     ანგარიშის ნომერი: GE45TB0313936080100006GEL. საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE 22

8.  გამარჯვებულები: გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ქულათა მეტი რაოდენობის

     მიხედვით.

     თაი – ბრეიქი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების    

     დაგროვების შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:

1.  ურთიერთშორის შეხვედრა;

  • ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
  • ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
  • შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;

    5.  მოგებების მეტი რაოდენობით.                                დაჯილდოება:                                                                                                                                           I-IIIადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებითა და  დიპლომებით.               

     –   V თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 4,5 და მეტ ქულას                                   

         მიენიჭებათ V სპორტული თანრიგის 1 ბალი.                                                   

 –   IV თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 5 და მეტ ქულას                        

   მიენიჭებათ IV სპორტული თანრიგის 1 ბალი.

  • III თანრიგზე: მოჭადრაკეებს რომლებიც დააგროვებენ 5,5  და მეტ ქულას                        

                მიენიჭებათ III სპორტული თანრიგის 1 ბალი.

                მთავარი მსაჯი:  საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი