2023 წლის 17  თებერვალს თბილისის  ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის    

      სასახლეში (მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 29)  გაიმართა  საქართველოს                        

      ჭადრაკის ფედერაციის გამგეობის სხდომა   (# 1    17.02.2023 წ.) .                                                                                                                                          

     სხდომას ესწრებოდნენ:  წევრები: აკაკი იაშვილი,  გიორგი გიორგაძე, ზაზა ლომინაძე,   

           ზურაბ აზმაიფარაშვილი, ნანა იოსელიანი, ემზარ ზენაიშვილი, დავით გურგენიძე,                                              

           მაია ლომინეიშვილი,  ვალერიანე გაფრინდაშვილი, ალექსანდრე არსენიძე,                       

           დათო კოდუა სალომე მელია,ზურაბ მიქაძე.

            სხდომის მდივანი: მარგალიტა თანდაშვილი.           

   დღის წესრიგი:

1. ფედერაციის ბიუჯეტი – აკაკი იაშვილი;

2. 2023 წლის კალენდარი და 2023 წელს ჩატარებული ტურნირები – დათო კოდუა; 

3. მწვრთნელებთან დაკავშირებით – აკაკი იაშვილი; 

4. ფედერაციის ქონებასთან დაკავშირებული საკითხი – გიორგი გიორგაძე;

5. ჭადრაკი სკოლაში – გიორგი გიორგაძე,ალეკო არსენიძე;

6. მსაჯების სახელმღვანელო ქართულად – ალეკო არსენიძე; 

7. ვაჟთა შორის სტიპენდიების განაწილების კრიტერიუმები – ვალერი გაფრინდაშვილი;

8.  ფედერაციის იუტუბ გვერდი, ინსტაგრამი – სოფო ნიკოლაძე; 

9.  სხვადასხვა. 

    გამგეობის გადაწყვეტილებები:

  1. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს;
  2.  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის 2023 წლის კალენდარი წარმოდგენილი სახით დამტკიცდეს;

ინფორმაცია 2023 წელს ჩატარებული ტურნირების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად;                                                                                                                                                     

  • ინფორმაცია მწვრთნელებთან დაკავშირებით  მიღებულ იქნას ცნობად;           
  • ინფორმაცია ფედერაციის ქონების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად;    
  • ინფორმაცია  პროგრამის „ჭადრაკი სკოლაში“ შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად;             
  • ინფორმაცია  მსაჯების სახელმძღვანელოს ქართულად შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად;             
  • ინფორმაცია ვაჟთა სტიპენდიების განაწილების კრიტერიუმების შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად;             
  • ინფორმაცია  ფედერაციის იუტუბ გვერდის, ინსტაგრამის შესახებ მიღებულ იქნას ცნობად.             

       სხდომის თავმჯდომარე:    აკაკი იაშვილი

         სხდომის  მდივანი:    მარგალიტა თანდაშვილი