დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

24 იანვარი- 5 თებერვალი, 2022 წ. ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

 1. ორგანიზატორი:

საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია.

 1. ჩატარების ვადები და ადგილი:

24.01-05.02.2022 წ. ქ. თბილისი, ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლე.

 1. სისტემა და დროის კონტროლი:

ტურნირი გაიმართება ფიდე-ს წესებით, წრიული სისტემით, 12 მონაწილეს შორის.

            თითოეულს 90 წუთი პარტიის ბოლომდე, პირველი  სვლიდან ბოლომდე, ყოველ სვლაზე                             

            30 წამის დამატებით.

 1. განრიგი:
ტურიDდღესაათი
ტექნიკური შეხვედრა24 იანვარი14.00
გახსნა25 იანვარი13.30
I ტური25 იანვარი14.00
II ტური26 იანვარი14.00
III ტური 27 იანვარი14.00
IV ტური28 იანვარი14.00
V ტური29 იანვარი14.00
VI ტური30 იანვარი14.00
დასვენების დღე31 იანვარი 
VII ტური 1 თებერვალი14.00
VIII ტური 2 თებერვალი14.00
IX ტური 3 თებერვალი14.00
X ტური 4 თებერვალი14.00
XI ტური 5 თებერვალი14.00
დახურვა 5 თებერვალი 
 1. მონაწილენი:

უმაღლეს ლიგაში თამაშის უფლება აქვთ:

 1. საქართველოს ვაჟთა 80-ე ჩემპიონატის I-III პრიზიორებს;
 2. საქართველოს 2021 წლის ვაჟთა ეროვნული I ნაკრების წევრებს;
 3. საქართველოს 2021 წლის ჩემპიონს 20 წლამდე ჭაბუკთა შორის;
 4. I ლიგის საუკეთესო I-IV მოჭადრაკეს;
 5. 1 მოჭადრაკე ფედერაციის ნომინაციით.

ა) უმაღლესი ლიგის ვაკანტური ადგილები შეივსება საუკეთესო აქტიური რეიტინგის მქონე

მოჭადრაკეებით (2021 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით);

              ბ) უმაღლესი ლიგის მონაწილეებმა თავიანთი მონაწილეობა უნდა დაადასტურონ არაუგვიანეს

2022 წლის 17 იანვრის 18.00 საათამდე.

 1.  კვალიფიკაცია:

ტურნირში დაითვლება ფიდე-ს რეიტინგი.

 1. თაი-ბრეიქი:

         გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ქულათა მეტი რაოდენობის მიხედვით. თანაბარი ქულების

შემთხვევაში:

 1. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 2. მოგებების მეტი რაოდენობა;
 3. ზონებორნ-ბერგერის კოეფიციენტი;
 4. კოიას სისტემა.
 5. თუ ოთხივე მაჩვენებელი თანაბარია, ჩატარდება დამატებითი მატჩები (იხ. დანართი 1)

 8.  გამარჯვებულნი:

   – I ადგილზე გასული მოჭადრაკე დასახელდება საქართველოს ვაჟთა ნაკრების წევრობის   

          კანდიდატად;

– I-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაფინანსდებიან 2022 წლის ევროპის  ვაჟთა ჩემპიონატზე                   

      იმ შემთხვევაში, თუ ჩემპიონატი ჩატარდება 2022 წლის განმავლობაში;

– I  ადგილზე გასული მოჭადრაკე დაიშვება 2023 წლის საქართველოს ვაჟთა  82-ე ჩემპიონატის

    უმაღლეს ლიგაში.

9.  დაჯილდოება:

       – I ადგილზე გასული მოჭადრაკე დაჯილდოვდება თასით;

       – I-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით;

       – I-VIII ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან ფულადი პრიზებით.

          საპრიზო ფონდი: 25000 ლარი.

ადგ.პრიზი
18000 ლარი
26000 ლარი
34000 ლარი
42700 ლარი
51800 ლარი
61200 ლარი
7800 ლარი
8500 ლარი

პრიზები არ იყოფა.

ყველა პრიზი დაიბეგრება საქართველოში მოქმედი ფინანსური კანონმდებლობის შესაბამისად.                                                                         

  10. საერთო წესები:

      – ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.

      – ყაიმზე შეთანხმება შესაძლებელია მხოლოდ 30-ე  სვლის შემდეგ.

      – მონაწილის ტურნირიდან არასაპატიო მიზეზით გათიშვის შემთხვევაში გათვალისწინებულია 

         სანქციები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტის ბრძანების #10. 20/01/2014 წ.

შესაბამისად (იხ. დანართი 2).

      – ნებისმიერ მონაწილეს შესაბამისი პარტიის დასრულებიდან 30 წუთის განმავლობაში უფლება აქვს

გაასაჩივროს მსაჯთა კოლეგიის გადაწყვეტილება სააპელაციო კომიტეტში.

        მონაწილე ვალდებულია წერილობით პროტესტთან ერთად საქართველოს ჭადრაკის   

        ფედერაციაში გადაიხადოს 50 ლარი, რომელიც პროტესტის დაკმაყოფილების შემთხვევაში

        უკან დაუბრუნდება.

11. მონაწილეების ვალდებულებები:

       – კოვიდ – 19 -თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის გამო მონაწილეთა, მსაჯთა და     

ორგანიზატორთა ვალდებულებები რეგულირდება დანართი 3 -ით.

– დაესწრონ ტურნირთან დაკავშირებულ ყველა ოფიციალურ ღონისძიებას, მათ შორის                       

ტექნიკურ შეხვედრას და  გახსნა-დახურვის ცერემონიას.

– მონაწილე ვალდებულია დაექვემდებაროს ”Anti-Cheating” შემოწმებას.

– მედია აქტივობები: ტექნიკური შეხვედრის დღეს და  ყოველი პარტიის შემდეგ, ტურნირის

მონაწილეები ორგანიზატორის მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულნი არიან  მიიღონ 

მონაწილეობა მოკლე ინტერვიუებში. 

             ტურნირის დირექტორი: საერთაშორისო ორგანიზატორი – დათო კოდუა

 მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი