1. მიქაძე ზურაბ-თავმჯდომარე;
  2. თანდაშვილი მარგალიტა-წევრი;
  3. ხმიადაშვილი თამარ-წევრი;
  4. ბაღათუროვი გიორგი-წევრი;
  5. ზენაიშვილი ემზარ-წევრი;
  6. ხანთაძე მაყვალა-წევრი.