დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

07.03-14.03. 2022  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                                 

2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე 5 წამის დამატებით.                                  

3. კვალიფიკაცია: ტურნირში  ფიდეს  რეიტინგი  დაითვლება.     

 4. მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის  წევრი ჭაბუკები და გოგონები, დაბადებული 2006 წლის 1 იანვრის შემდეგ.

  სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.                                                                                                                                                            

 5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო     

      ფორმა https://forms.gle/7a8efRPrewH4jeQ9A

       ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

      საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.  3) თბილისის 

      ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ფედერაციის წლიური საწევრო შესატანის (24 ლარი)

      გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 7 მარტის 18:00 სათი.                                                                                                                                

      ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

   თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                           

 სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                

       ანგარიშის  ნომერი: GE85LB0115171850203000                                         სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

      მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                                                                                                                                     6. თაი– ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

   შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

   1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                                                                                               

   2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                                   

   3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                                                                                                                                                                    

   4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                            

   5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღესაათი
რეგისტრაცია7 მარტი 
გახსნა8 მარტი15:00
I ტური8 მარტი15:00
II ტური9 მარტი15:00
III ტური10 მარტი15:00
IVტური11 მარტი15:00
Vტური12 მარტი15:00
VI ტური13 მარტი15:00
VII ტური და დახურვა14 მარტი15:00

8. დაჯილდოება:

   I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

  II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

  • ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

            ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                                                                    

    -კოვიდ-19-თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის გამო, მონაწილეთა, მსაჯთა და         

ორგანიზატორთა ვალდებულებები რეგულირდება დანართი 1-ით.

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,   საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე                                                     

 მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.