დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

(22.12-29.12. 2021  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე)

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    

    აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.               2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე                                      

    5 წამის დამატებით.                                      3. კვალიფიკაცია: ტურნირში  ფიდეს  რეიტინგი არ  დაითვლება.                                                                                                                                                                                 4. მონაწილენი: ჩატარდება 6 ტურნირი.

     9-წ.   (2012 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                        9-წ.   (2012 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                                    11-წ. (2010 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                   11-წ. (2010 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                          13-წ. (2008 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                             13-წ. (2008 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                         ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრ ჭაბუკებს და  გოგონებს.სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო  

    ფორმა     https://forms.gle/WZrikCeR6tCHawus6     

    ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

    საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                           

    რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2021 წლის 22 დეკემბრის 18:00 სათი.                                                                                                                               

    ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

    თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                           

    სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                                          

   ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                             

   სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

   მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                                                                                                                                     6. თაი– ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

   შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

   1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                                                                                               

   2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                                  

   3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                                                                                                                                                                     

   4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                             

   5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღეგოგონები-9,11,13 წ.წ.ჭაბუკები-9,11,13 წ.წ.
რეგისტრაცია22 დეკემბერი  
გახსნა23 დეკემბერი15:0017:00
I ტური23 დეკემბერი15:0017:00
II ტური24 დეკემბერი15:0017:00
III ტური25 დეკემბერი15:0017:00
IVტური26 დეკემბერი15:0017:00
Vტური27 დეკემბერი15:0017:00
VI ტური28 დეკემბერი15:0017:00
VII ტური და დახურვა29 დეკემბერი15:0017:00

8. დაჯილდოება:

   1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

      2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

  • ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

            ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                                                                    

     –      კოვიდ-19-თან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობის გამო, მონაწილეთა, მსაჯთა და         

ორგანიზატორთა ვალდებულებები რეგულირდება დანართი 1-ით.

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,                                                          

საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე              

 მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.