დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

18.05-25.05. 2023  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.    აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                             

2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე  5 წამის  დამატებით.                                         

 3. კვალიფიკაცია: ტურნირში  ფიდეს  რეიტინგი დაითვლება.                                                                                                                             

4. მონაწილენი: ჩატარდება 6 ტურნირი.

9-წ.   (2014 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.

 9-წ.   (2014 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                         

 11-წ. (2012 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                  

11-წ. (2012 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                         

13-წ. (2010 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                            

13-წ. (2010 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                        

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრ ჭაბუკებს და  გოგონებს.სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო  

ფორმა https://forms.gle/2iX1KZYhE2Ar6GTy8

   ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

   საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                   

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 18 მაისის 18:00 საათი.                                                                                                                               

  ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83     

  თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                            

    სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                           ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.  

 6. თაი- ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების    შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:    

  1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                         2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                  3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);       

4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                            

5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღესაათი
რეგისტრაცია18 მაისი 
გახსნა19 მაისი15:00
I ტური19 მაისი15:00
II ტური20 მაისი15:00
III ტური21 მაისი15:00
IVტური22 მაისი15:00
Vტური23 მაისი15:00
VI ტური24 მაისი15:00
VII ტური და დახურვა25 მაისი15:00

8. დაჯილდოება:

   1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

      2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

  • ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

            ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                                                           ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,  საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე                                                        

 მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.