დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    

აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                          

    2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე  5 წამის დამატებით.                                      

    3. კვალიფიკაცია: ტურნირში  ფიდეს  რეიტინგი დაითვლება.                                                                                                                           

   4. მონაწილენი: ჩატარდება 6 ტურნირი.

     9-წ.   (2013 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.  

 9-წ.   (2013 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                           

11-წ. (2011 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                  

11-წ. (2011 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                         

13-წ. (2009 წ. და შემდეგ დაბადებული) ჭაბუკთა შორის.                                                                                                            

13-წ. (2009 წ. და შემდეგ დაბადებული) გოგონათა შორის.                                                                                        

ტურნირში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის წევრ ჭაბუკებს და  გოგონებს.სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.

5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ  სარეგისტრაციო  

    ფორმა  https://forms.gle/WJB23edbksnGk2yX8

    ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის   

    საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                            

    რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 16 მაისის 18:00 საათი.                                                                                                                               

    ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

    თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                            

    სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                                          

   ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                            

   სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

   მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                                                                                                                                     6. თაი– ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

   შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

   1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                                                                                               

   2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                                  

   3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                                                                                                                                                                     

   4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                             

   5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღეგოგონები-9,11,13 წ.წ.ჭაბუკები-9,11,13 წ.წ.
რეგისტრაცია16 მაისი  
გახსნა17 მაისი15:0017:00
I ტური17 მაისი15:0017:00
II ტური18 მაისი15:0017:00
III ტური19 მაისი15:0017:00
IVტური20 მაისი15:0017:00
Vტური21 მაისი15:0017:00
VI ტური22 მაისი15:0017:00
VII ტური და დახურვა23 მაისი15:0017:00

8. დაჯილდოება:

   I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.

   II-III ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

  • ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს

            ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                                                                    

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე                                                                    

მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.