28.01-04.02. 2023  წ.   ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე                

    დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

    1. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.                                                                                                    

   აუცილებლობის შემთხვევაში ტურნირის ჩატარების სისტემას განსაზღვრავს ორგანიზატორი.                                                                                 

 2. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე      5 წამის   დამატებით.                                    

3. კვალიფიკაცია: ტურნირში  ფიდეს  რეიტინგი დაითვლება სწრაფ ჭადრაკში.                                                                                                                                                                                 

    4. მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის  წევრი ჭაბუკები და

       გოგონები, დაბადებული 2013 წლის 1 იანვრის შემდეგ.                                                                                                                       სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.                                                                                        

   5. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ 

       სარეგისტრაციო ფორმა https://forms.gle/UH8dDsZCq95xKMLA6

        ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ:  1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის

       ფედერაციის  საბანკო ანგარიშზე  სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი

       დოკუმენტი.  3) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ფედერაციის წლიური

       საწევრო შესატანის (24 ლარი) გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 28 იანვრის 18:00 სათი.                                                                                                                                

       ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com   მობ:  558 11 86 83                                                                                                                    

       თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:                                                                                                                                            

       სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22                                                                                                                                                                          

       ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000                                                                                                                                                            

       სატურნირო შესატანი:  20 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და

       მრავალშვილიანები  განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.                                             

 6. თაი- ბრეიქი:    ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების

       შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:                                                                                                                                                                                                                                    

       1. ურთიერთშორის შეხვედრა;                                                                                                                                                                                                                               

       2. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);                                                                                                                                                                   

       3. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);                                                                                                                                                                     

       4. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;                                                                                                                                                                             

       5. მოგებების მეტი რაოდენობით.     

7. ტურნირის განრიგი:

ტურიდღესაათი
რეგისტრაცია28 იანვარი 
გახსნა29 იანვარი15:00
I ტური29 იანვარი15:00
II ტური30 იანვარი15:00
III ტური31 იანვარი15:00
IVტური  1 თებერვალი15:00
Vტური  2 თებერვალი15:00
VI ტური  3 თებერვალი15:00
VII ტური და დახურვა  4 თებერვალი15:00

8. დაჯილდოება:

8.1.     I ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და დიპლომებით.                                                                                                                                                                                                  

            II-III  ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.

   8.2.    I-III  ადგილზე გასული ჭაბუკები და გოგონები დაიშვებიან 2023 წლის  საქართველოს

                ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში 10 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის (მხოლოდ

                თბილისელი მოჭადრაკეები).                   

               ასევე დამატებითი ადგილები მიეცემათ მონაწილეთა რაოდენობის შესაბამისად: 

                5-14 მონაწილეზე 1 ადგილი; 15-24 მონაწილეზე 2 ადგილი; 25-34 მონაწილეზე 3 ადგილი;                            

                35-44  მონაწილეზე  4 ადგილი და ა.შ. (მხოლოდ თბილისელი მოჭადრაკეები).

  • ტურის დაწყებიდან  30 წუთზე  მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს ჩაეთვლება წაგება.                                                                                                                                                                                    

 ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,                                                          

                                               საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე

              მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.