16 წლამდე ასაკის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის
27.11-04.12. 2023 წ. ქ. თბილისი, ჭადრაკის სასახლე
დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

 1. ორგანიზატორი:
  თბილისის ჭადრაკის ფედერაცია.
 2. ღონისძიების მართვა:
  განსაკუთრებულ / გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, რომელიც არ არის განსაზღვრული
  ამ დებულებით, ტურნირის დირექტორს უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი სახის
  შესწორება დებულებაში.
 3. სისტემა: ტურნირი ტარდება ფიდეს წესებით, შვეიცარული სისტემით 7 ტურად.
 4. დროის კონტროლი: თითოეულ მონაწილეს მიეცემა 45 წუთი მთელ პარტიაზე, ყოველ სვლაზე
  5 წამის დამატებით.
 5. კვალიფიკაცია: ტურნირში ფიდეს რეიტინგი დაითვლება.
 6. მონაწილენი: ტურნირში დაიშვებიან 2007 წლის 1 იანვრის შემდეგ დაბადებული ჭაბუკები და
  გოგონები.
  სამივლინებო ხარჯებს გაიღებენ მიმავლინებელი ორგანიზაციები.
 7. რეგისტრაცია და სატურნირო შესატანი: მონაწილეებმა რეგისტრაციისას უნდა შეავსონ
  სარეგისტრაციო
  ფორმა

  ამავე ფორმაში უნდა ატვირთონ: 1) დაბადების მოწმობის ასლი; 2) თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის
  საბანკო ანგარიშზე სატურნირო შესატანის გადარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 3)
  თბილისის
  ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო ანგარიშზე ფედერაციის წლიური საწევრო შესატანის (24 ლარი).
  რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2023 წლის 27 ნოემბრის 18:00 სათი.
  ნატა ალავიძე: ელ-ფოსტა – n.alavidze64@gmail.com მობ: 558 11 86 83
  თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის საბანკო რეკვიზიტები:
  სს „ლიბერთი ბანკი“,საბანკო კოდი – LBRTGE22
  ანგარიშის ნომერი: GE85LB0115171850203000
  სატურნირო შესატანი: 25 ლარი (უნაღდო ანგარიშსწორებით).სოციალურად დაუცველები და
  მრავალშვილიანები განთავისუფლებულნი არიან სატურნირო შესატანიდან.
 8. თაი- ბრეიქი: ორი ან რამოდენიმე მონაწილის მიერ თანაბარი რაოდენობის ქულების დაგროვების
  შემთხვევაში ადგილები განაწილდება:
 9. ურთიერთშორის შეხვედრა;
 10. ბუჰგოლცი-1 (1 უდაბლესის გამოკლებით);
 11. ბუჰგოლცი (ყველა მეტოქის ქულათა ჯამი);
 12. შავებით ნათამაშები პარტიების მეტი რაოდენობა;
 13. მოგებების მეტი რაოდენობით.

ტური დღე საათი
რეგისტრაცია 27 ნოემბერი
გახსნა 28 ნოემბერი 15:00
I ტური 28 ნოემბერი 15:00
II ტური 29 ნოემბერი 15:00
III ტური 30 ნოემბერი 15:00
IVტური 1 დეკემბერი 15:00
Vტური 2 დეკემბერი 15:00
VI ტური 3 დეკემბერი 15:00
VII ტური და
დახურვა

4 დეკემბერი 15:00

 1. დაჯილდოება:
  1 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან თასებით, მედლებით და
  დიპლომებით.
  2-3 ადგილზე გასული მოჭადრაკეები დაჯილდოვდებიან მედლებით და დიპლომებით.
 • ტურის დაწყებიდან 30 წუთზე მეტის დაგვიანების შემთხვევაში მონაწილეს
  ჩაეთვლება წაგება.

ტურნირის დირექტორი: თბილისის ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი,
საერთაშორისო ორგანიზატორი – ზურაბ მიქაძე
მთავარი მსაჯი: საერთაშორისო არბიტრი – მარგალიტა თანდაშვილი.